Quản lý thời gian hiệu quả!

Ngày: 18/01/2024 lúc 15:50PM

Để quản lý thời gian hiệu quả mỗi ngày, bạn hãy lập ra một danh sách gồm mọi thứ bạn làm. Danh sách này được lập vào đêm hôm trước.

Hãy sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên sau đó chọn việc quan trọng nhất để làm và xác định những việc kém quan trọng hơn theo thứ tự.

Việc này phải được rèn luyện thường xuyên thành thói quen mỗi ngày. Có như vậy mới giúp bạn tối ưu được hiệu suất công việc.

Tham gia CLB365 ngày thành công cùng Huệ Nguyễn để rèn luyện vào t7,cn hằng tuần!

#HueNguyen #DaotaoSetupChuoiNo1 #DaotaosetupCuahangNo1 #Truyencamhung

#GoldenBees

support haravan
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục